Prevoz Skele

Efikasna usluga prevoza skele i njenih konstruktivnih elemenata  se vrši šleperom, kamionima sa rukom ili kombijem.